Wij zijn er voor weeskinderen

Onze projecten in Kassita:

Educatie project in Kassita:

Begin 2021 zijn wij ook in Kassita een educatieproject voor kansarme basisschoolkinderen gestart.

Extra Hulp:

Extra hulp bij excessen en onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld:

Onze projecten in Fes:

Studiebeurzen:

Studiebeurzen aan de universiteit van Fes voor kansarme vrouwelijke studenten

Educatie project in Fes:

Extra onderwijs / bijscholing voor kansarme kinderen. Basisschoolonderwijs.

Ook aandacht voor maaltijden kleding en eventuele extra hulp.