Doneren

Over de stichting

Wij zijn er voor weeskinderen

Onze doelstelling

Behalve voorziening in primaire behoeften, bieden wij ook hulp aan de kansarme weeskinderen d.m.v. gezondheidszorg (medicatie en verbandmiddelen) en onderwijs. Wilt u ook een bijdrage leveren? Dan kunt u een donatie doen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 5 lid 6 van de statuten, voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden, geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Huidige bestuurders doen afstand van recht op vacatiegeld, zoals genoemd in de statuten onder artikel 5, lid 6.

Dit is overeengekomen in de oprichtingsvergadering van 26 mei 2014 en vastgelegd in de notulen.

Spaarvarken goed doel

Het bestuur

I. Belkasmi

Voorzitter

E.J.J. Blok

Algemeen bestuurder

F. Hoeben

Penningmeester

J.E.C. Munter

Secretaris

Rapporten

Jaarrekening

Download en bekijk hier onze jaarrekeningen

Activiteitenverslag

Download en bekijk hier ons activiteitenverslag 2021

ANBI Algemeen

Download en bekijk hier ons standaardformulier ANBI

Beleidsplan

Download en bekijk hier ons beleidsplan voor de stichting (2014 – 2024)