Wij zijn er voor weeskinderen

Armoede in Marokko
Blogs

Wat is kinderamoede?

Een complex probleem, met soms grote gevolgen voor de ontwikkeling én de toekomst van het kind. Het begrip kinderarmoede kan op verschillende manieren worden omschreven.

Lees verder »