Doneren

Wij zijn er voor weeskinderen

Kernprincipes Statutaire doelstelling van de stichting.

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

  1. De stichting heeft ten doel het financieel en moreel ondersteunen van weeskinderen in het algemeen en in Marokko in het bijzonder.
  2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting beoogt uitdrukkelijk geen winst te maken.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde middelen ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Weeskinderen in Marokko

Weeskinderen in marokko

Voor de doelstelling streeft de stichting naar het volgende:

Hiermee zal de stichting trachten bij te dragen aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in de statuten.

Doneren kinderen

Samenwerkingen met Marokkaanse stichtingen

Om onze doelstellingen zo goed mogelijk te verwezenlijken, werken wij voor onze projecten samen met Stichtingen in Marokko.

Deze Stichtingen voldoen aan de strenge eisen die de Marokkaanse overheid stelt. Deze Stichtingen hebben een deskundig bestuur en werken met professionele medewerkers. Ook kunnen zij een beroep doen op een grote groep vrijwilligers, die zorgvuldig zijn aangenomen. Het bestuur van onze Stichting heeft regelmatig overleg met de besturen van de Stichtingen in Marokko.