Doneren

Wij zijn er voor weeskinderen

Abni status

Stichting Weeskinderen in Marokko heeft een Anbi status

Stichting Weeskinderen in Marokko heeft een ANBI-status. De leden van het bestuur zetten zich op vrijwillige basis in om kansarme kinderen in Marokko te helpen. Ze ontvangen voor de verrichte werkzaamheden geen beloning.

ANBI: de betekenis

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich nagenoeg geheel inzetten voor algemeen belang. Deze status wordt uitgedeeld door de belastingdienst en daarbij kan gelet worden op de transparantie van de organisatie. Hierbij moet minimaal van 90 procent van het doel en de werkzaamheden van algemeen belang zijn, waarbij de organisatie geen winst maakt.

Weeskinderen in marokko

Voordelen van doneren aan een ANBI

Niet alleen voor de instelling, maar ook voor de donateurs heeft de ANBI-status enkele fiscale voordelen.

Voor donateurs: