Een complex probleem, met soms grote gevolgen voor de ontwikkeling én de toekomst van het kind. Het begrip kinderarmoede kan op verschillende manieren worden omschreven. Als we het simpelweg vertalen, dan houdt het in dat het een vorm van armoede is waar de kinderen onder lijden. Kinderen in armoede voelen zich vaak minderwaardig dan kinderen uit gezinnen die meer geld ter beschikking hebben. Wat voor soort kinderarmoede is er en wat zijn de gevolgen voor deze kinderen?

Kinderarmoede
Armoede in Marokko

Schalen van kinderarmoede

Een groot gevolg van kinderarmoede is het stukje angst en eenzaamheid wat bij een kind kan opspelen. Kinderen moeten kunnen genieten van een zorgeloze kindertijd, maar juist deze onzekerheden kan een kind verdrietig of bezorgd maken. Ze kunnen zich wegcijferen en proberen hun ouders te ontlasten.

Er zijn verschillende gradaties in kinderarmoede:

  • Matige kinderarmoede, waarbij wordt gesproken dat er net voldoende geld is om de vasten kosten en voedsel te betalen, maar dat er geen geld is voor extra speelgoed of kleding.
  • Bij ernstige kinderarmoede wordt gesproken dat er niet voldoende geld is om als gezin te voldoen in kleren en speelgoed, maar dat er wel voor een maaltijd per dag kan worden gezorgd.
  • Bij extreme kinderarmoede is er beperkt toegang tot water, kleren, speelgoed of eten. Wanneer er niet voldoende in de primaire basisbehoeften kan worden voorzien, kan het voorkomen dat deze kinderen worden opgevangen in een opvanghuis of wordt gekozen voor adoptie.

Helaas is armoede een ingewikkeld probleem wat het leven van ouders en kinderen op verschillende manieren beïnvloeden. Wanneer de vader in het gezin komt te overlijden, dan zijn de moeders niet in staat om het gezin financieel te onderhouden. Naast de primaire behoeften, bieden deze organisaties ook hulp aan kansarme weeskinderen.

Kind armoede: dit zijn de gevolgen

Kinderen hebben maar weinig nodig om gelukkig te zijn. Een veilige thuisbasis, warmte, liefde en een verwarming die aanstaat wanneer ze thuis komen na een dag school of spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Wanneer het leven voor het kind weinig stabiliteit en zekerheid brengt, dan kan dit gevolgen hebben voor het functioneren op school en in het latere toekomst pad van het kind.

Als een kind lang in financiële problemen zit, dan zijn de negatieve gevolgen voor kinderen duidelijk zichtbaar. Naast dat deze kinderen zich zelf ook veel zorgen maken over onvoldoende geld, kan dit ook buikpijn en angst met zich meebrengen. Doordat het een stukje spanning en stress in het gezin oplevert, kan dit de band tussen kinderen en ouders onder druk zetten terwijl deze kinderen juist een zorgeloze tijd moeten beleven.

Kinderarmoede

Kind armoede bestrijden: zo kun je steun bieden

Er zijn verschillende organisaties en goede doelen die zich inzetten voor kinderarmoede. Deze maatschappelijke organisaties zitten niet alleen in Nederland, maar overal te wereld. Zo heb je bijvoorbeeld Stichting van het Kind die zich inzet voor kinderen die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Ook Save the Children, de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, zet zich in om het groeiend aantal kinderen in armoede te steunen.  

Kinderarmoede kan ook ontstaan doordat één van de ouders is komen te overlijden, waardoor het kind half wees of volwees wordt waarbij het moeilijker is voor het gezin om in levensonderhoud te voorzien. Stichting Weeskinderen in Marokko zet zich in voor kansarme kinderen en die te voorzien in primaire basisbehoeften. Ben je benieuwd hoe je zelf je steentje kunt bijdragen? Neem dan contact op via info@weeskindereninmarokko.nl of klik op de button hieronder:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *