Er zijn verschillende redenen te geven waarom mensen doneren aan een goed doel. Het is een mooie gedachte dat je wilt helpen om de wereld een stukje beter te maken. Er zijn daarbij verschillende manieren waarop mensen worden gevraagd om te doneren. Dit kan vanuit eigen initiatief, maar ook door bijvoorbeeld huis-aan-huis collecte, via een brief, telefonisch of tijdens een werving op straat. Daarbij blijkt dat persoonlijke verzoeken veel effectiever zijn dan onpersoonlijke. Maar hoe weet je nu of het geld dat je doneert ook goed terechtkomt? Consumenten kijken vaak naar de ANBI-status van een stichting of goed doel. Maar wat is nu deze zogeheten ANBI-status?

Abni status
Weeskinderen in Marokko

ANBI: de betekenis

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich nagenoeg geheel inzetten voor algemeen belang. Deze status wordt uitgedeeld door de belastingdienst en daarbij kan gelet worden op de transparantie van de organisatie. Hierbij moet minimaal van 90 procent van het doel en de werkzaamheden van algemeen belang zijn, waarbij de organisatie geen winst maakt.

Veel verenigingen, zoals bijvoorbeeld sport-,personeels- of zangverenigingen, zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen worden weer sneller gezien als SSBI: Sociaal belang behartigende instellingen, waarbij je als organisatie geen schenkbelasting of erbelasting hoeft te betalen over schenkingen of erfenissen.

Zo kom je in aanmerking voor ANBI

Om als instelling in aanmerking te komen voor een ANBI-status moet de stichting aan een aantal voorwaarden voldoen. Naast de hiervoor genoemde 90%-eis, zijn er ook eisen voor het bestuur, het vermogen en de administratie. Bij het oprichten van de stichting wordt er door de notaris meer over verteld en wordt ervoor gezorgd dat de stichting ANBI-proof is.

Voordelen van doneren aan een ANBI

Niet alleen voor de instelling, maar ook voor de donateurs heeft de ANBI-status enkele fiscale voordelen. Wanneer je als donateur een gift doet aan een organisatie, dan vormt dit voor de inkomstenbelasting een persoonsgebonden aftrekpost.

Voor donateurs:

  • Als donateur weet je zeker dat de stichting voldoet aan gestelde eisen voor Nederlandse goede doelen.
  • Particuliere donateurs mogen onder bepaalde voorwaarden hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting.
  • Als vennootschap mag je, binnen bepaalde regels, giften aftrekken voor de vennootschapsbelasting.

 

Voor stichting Weeskinderen in Marokko:

  • De stichting hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen voor erfenissen of schenkingen die de stichting heeft gebruikt voor algemeen belang
  • Wanneer de stichting zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan is het niet nodig als ontvanger om schenkbelasting te betalen.
  • De vrijwilligers die voor de stichting werken, doen onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Deze vrijwilligers kunnen hun tijd als een gift aftrekken van de belasting.

Stichting Weeskinderen in Marokko

Stichting Weeskinderen in Marokko heeft een ANBI-status. De leden van het bestuur zetten zich op vrijwillige basis in om kansarme kinderen in Marokko te helpen. Ze ontvangen voor de verrichte werkzaamheden, geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte kosten

Weeskinderen in Marokko

Heb je nog meer vragen of kunnen wij jouw van meer informatie voorzien? Het team achter Stichting Weeskinderen in Marokko staat graag voor je klaar. Je kunt ons bereiken via: info@weeskindereninmarokko.nl of via + 316 188 036 32

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *