Doneren

De Stichting Weeskinderen in Marokko

Stichting Weeskinderen in Marokko biedt hulp aan kansarme kinderen. Niet alleen weeskinderen, maar ook kansarme kinderen die op niemand terug kunnen vallen voor hulp naar een beter leven.

Er is geen geld, nauwelijks kleding of goede schoenen. Vaak geen mogelijkheid om onderwijs te volgen en daardoor verder te komen in het leven.

Stichting Weeskinderen in Marokko biedt praktische hulp om dit wel mogelijk te maken.

 

Weeskinderen in marokko

Samenwerkingen

Om onze doelstellingen zo goed mogelijk te verwezenlijken, werken wij voor onze projecten samen met Stichtingen in Marokko.

Association de láction Sociale et Culturelle section “Fes Al Wilaya “

Association Taza Pour Developpment Sociale & Culturelle, Kassita.

Deze Stichtingen voldoen aan de strenge eisen die de  Marokkaanse overheid stelt. Deze Stichtingen hebben een deskundig bestuur en werken met professionele medewerkers. Ook kunnen zij een beroep doen op een grote groep vrijwilligers, die zorgvuldig zijn aangenomen.

Het bestuur van onze Stichting heeft regelmatig overleg met de besturen van de Stichtingen in Marokko.

Weeskinderen in Marokko

Hulpverlening

Medewerkers / vrijwilligers van de lokale stichtingen in Marokko gaan op huisbezoek, weten waar de nood het hoogst is en zijn heel alert om schrijnende situaties snel in te schatten zodat hulp geboden kan worden.

Met de steun van vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere gulle gevers, streven wij er naar onze doelen te verwezenlijken.

Vanuit de lokale stichting in Fes is er een controle functie. Dit bestuur staat continu in contact met ons bestuur. Alle beslissingen vinden in overleg en na goedkeuring van het bestuur plaats.

Zo wordt regelmatig tussen Nederland en Marokko afgestemd waar de nood het hoogst is en waar hulp moet worden geboden.

Ook is er vanuit Nederland regelmatig controle ter plaatse op uitvoerende werkzaamheden en stand van zaken. Inventarisatie van schrijnende situaties en daaruit voortvloeiende hulp.